Wyszukiwanie Tematy
Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy to kluczowy dokument, który zapewnia interesujące i urozmaicone zajęcia dla uczniów. W planie powinny być uwzględnione różnorodne aktywności, takie jak zajęcia ruchowe, artystyczne czy edukacyjne.

Plan pracy świetlicy szkolnej
– gotowe propozycje do pobrania
Plan pracy świetlicy szkolnej jest zazwyczaj dość istotnym dokumentem dla pracy placówki, pozwalającym na zaplanowanie harmonogramu działań świetlicy szkolnej w całym półroczu. Poniżej przedstawiamy listę wzorów planów pracy, które stanowią gotowy materiał. Wszystkie plany pochodzą z realnych świetlic i zostały...
Rodzaj: Zestawienia
Święta nietypowe w świetlicy
Plan pracy świetlicy (część druga)
II część planu pracy świetlicy szkolnej poświęconego nietypowym świętom. Uwzględnia między innymi takie święta jak: Dzień Anioła, Dzień Osób Nieśmiałych, Dzień Numeru Alarmowego, Dzień Motyli, Dzień Teatru czy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Stanowi kontynuację planu zamieszczonego w numerze 05/2022, który...
Rodzaj: Plany pracy
Ciekawe, dlaczego…?
Plan pracy świetlicy szkolnej (część III)
III część planu pracy świetlicy szkolnej, który poprzez realizację pobudza ciekawość dzieci oraz odpowiada na nurtujące je pytania. Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Plan ma 2 strony A4 i stanowi...
Rodzaj: Plany pracy
Święta nietypowe w świetlicy
Plan pracy świetlicy (część pierwsza)
I część planu pracy świetlicy szkolnej poświęconego nietypowym świętom. Pomysły na ciekawe zajęcia z uwzględnieniem świąt takich jak: Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Spadającego Liścia, Dzień Poczty Polskiej i innych. II część planu jest dostępna tutaj. Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej...
Rodzaj: Plany pracy
Ciekawe, dlaczego…?
Plan pracy świetlicy szkolnej (część II)
II część planu pracy świetlicy szkolnej, który poprzez realizację pobudza ciekawość dzieci oraz odpowiada na nurtujące je pytania.  Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Plan ma 3,5 strony A4 i...
Rodzaj: Plany pracy
Ciekawe, dlaczego…?
Plan pracy świetlicy szkolnej (część I)
Plan pracy świetlicy w szkole podstawowej mający na celu rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci i przybliżenie im odpowiedzi na nurtujące pytania. Jest praktycznym planem przygotowanym na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Semestr II
Plan pracy świetlicy szkolnej, który obejmuje II semestr roku szkolnego. Jest to praktyczny plan przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Wszystkie zagadnienia mają na celu między innymi, uświadomienie dzieciom...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Semestr I
Szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej, który uwzględnia między innymi, zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy, uczestnictwo w zróżnicowanych i dopasowanych do tematów zajęć zabawach ruchowych oraz muzycznych, wykonywanie tematycznych prac plastycznych, zajęcia integracyjne z chustą animacyjną, wzmacnianie więzi...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej przygotowany na miesiące od grudnia do czerwca.  Sporządzony na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego, stanowi gotowy materiał do organizacji pracy świetlicy.  W ramach przeprowadzanych zajęć...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na I semestr roku szkolnego, przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego.  W ramach przeprowadzanych zajęć nauczyciel, między innymi, przekazuje zasady zachowania przy stole i w stołówce...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej na II semestr roku szkolnego. Przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Omawia najważniejsze zagadnienia i przedstawia formy ich realizacji, dzięki czemu stanowi gotowy plan do...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Semestr I
Plan pracy świetlicy szkolnej na I semestr roku szkolnego przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Formy realizacji obejmują: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Semestr II
Plan pracy świetlicy szkolnej na II semestr roku szkolnego. Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Wszystkie zagadnienia mają na celu między innymi, rozwijanie umiejętności okazywania uczuć, rozwijanie...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na I semestr roku szkolnego. Realizacja tematów odbywa się poprzez: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Celem wszystkich proponowanych aktywności jest między innymi, rozwijanie...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy cz. 1
Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
I część planu pracy świetlicy, który ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci. Kolejne część planu pracy można znaleźć tutaj: Plan pracy świetlicy cz. 2 Plan pracy świetlicy cz. 3 Wszystkie proponowane tematy zajęć realizowane są poprzez imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na II semestr roku szkolnego obejmujący: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Proponowane tematy oraz sposoby ich realizowania mają na celu między innymi, rozwijanie mowy i...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy zajęć świetlicowych na I semestr roku szkolnego. Podjęte zagadnienia realizowane są poprzez imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Wszystkie wymienione aktywności mają na celu między innymi,...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy zajęć świetlicowych na cały rok szkolny przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Propozycje zajęć uwzględniają imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia...
Rodzaj: Plany pracy

Wszystkich wyników: {{count}}