Wyszukiwanie Tematy

Plan pracy świetlicy

Świetlica szkolna to miejsce, o którym często zapomina się w kwestii jej walorów edukacyjnych. Warto wykorzystać czas, który uczniowie w niej spędzają, by przekazać ważne treści dydaktyczne. Nasze plansze przeznaczone do świetlicy będą wartościowym elementem jej wyposażenia.

Plan pracy świetlicy szkolnej – gotowe propozycje do pobrania
Plan pracy świetlicy szkolnej jest zazwyczaj dość istotnym dokumentem dla pracy placówki, pozwalającym na zaplanowanie harmonogramu działań świetlicy w całym półroczu. Poniżej przedstawiamy listę wzorów planów pracy, które stanowią gotowy materiał. Wszystkie plany pochodzą z realnych świetlic i zostały napisane...
Rodzaj: Zestawienia
Ciekawe, dlaczego…?
III część planu pracy świetlicy szkolnej, który poprzez realizację pobudza ciekawość dzieci oraz odpowiada na nurtujące je pytania. Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Plan ma 2 strony A4 i stanowi...
Rodzaj: Plany pracy
Święta nietypowe w świetlicy
I część planu pracy świetlicy szkolnej poświęconego nietypowym świętom. Pomysły na ciekawe zajęcia z uwzględnieniem świąt takich jak: Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Spadającego Liścia, Dzień Poczty Polskiej i innych.  Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów:...
Rodzaj: Plany pracy
Ciekawe, dlaczego…?
II część planu pracy świetlicy szkolnej, który poprzez realizację pobudza ciekawość dzieci oraz odpowiada na nurtujące je pytania.  Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Plan ma 3,5 strony A4 i...
Rodzaj: Plany pracy
Ciekawe, dlaczego…?
Plan pracy świetlicy w szkole podstawowej mający na celu rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci i przybliżenie im odpowiedzi na nurtujące pytania. Jest praktycznym planem przygotowanym na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej, który obejmuje II semestr roku szkolnego. Jest to praktyczny plan przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Wszystkie zagadnienia mają na celu między innymi, uświadomienie dzieciom...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej, który uwzględnia między innymi, zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy, uczestnictwo w zróżnicowanych i dopasowanych do tematów zajęć zabawach ruchowych oraz muzycznych, wykonywanie tematycznych prac plastycznych, zajęcia integracyjne z chustą animacyjną, wzmacnianie więzi...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej przygotowany na miesiące od grudnia do czerwca.  Sporządzony na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego, stanowi gotowy materiał do organizacji pracy świetlicy.  W ramach przeprowadzanych zajęć...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na I semestr roku szkolnego, przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego.  W ramach przeprowadzanych zajęć nauczyciel, między innymi, przekazuje zasady zachowania przy stole i w stołówce...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej na II semestr roku szkolnego. Przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Omawia najważniejsze zagadnienia i przedstawia formy ich realizacji, dzięki czemu stanowi gotowy plan do...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na I semestr roku szkolnego przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Formy realizacji obejmują: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na II semestr roku szkolnego. Plan został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Wszystkie zagadnienia mają na celu między innymi, rozwijanie umiejętności okazywania uczuć, rozwijanie...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na I semestr roku szkolnego. Realizacja tematów odbywa się poprzez: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Celem wszystkich proponowanych aktywności jest między innymi, rozwijanie...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy cz. 1
I część planu pracy świetlicy, który ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci. Kolejne część planu pracy można znaleźć tutaj: Plan pracy świetlicy cz. 2 Plan pracy świetlicy cz. 3 Wszystkie proponowane tematy zajęć realizowane są poprzez imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy szkolnej na II semestr roku szkolnego obejmujący: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Proponowane tematy oraz sposoby ich realizowania mają na celu między innymi, rozwijanie mowy i...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy zajęć świetlicowych na I semestr roku szkolnego. Podjęte zagadnienia realizowane są poprzez imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Wszystkie wymienione aktywności mają na celu między innymi,...
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy zajęć świetlicowych na cały rok szkolny przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Propozycje zajęć uwzględniają imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia...
Rodzaj: Plany pracy

Wszystkich wyników: {{count}}