Wyszukiwanie Tematy

Bezpieczeństwo w świetlicy

Świetlica szkolna to miejsce, o którym często zapomina się w kwestii jej walorów edukacyjnych. Warto wykorzystać czas, który uczniowie w niej spędzają, by przekazać ważne treści dydaktyczne. Nasze plansze przeznaczone do świetlicy będą wartościowym elementem jej wyposażenia.

Czy dziecko może samo wracać ze szkoły do domu?
Artykuł prawny poruszający zagadnienia związane z samodzielnym powrotem dziecka ze szkoły do domu. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Prawo
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy do przeprowadzenia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego 8 lutego. Podzielone na trzy części: zajęcia umysłowe, manulane i rytmiczne oraz komputerowe. Podczas zajęć nauczyciel przeprowadza z dziećmi rozmowę nawiązującą do tematu, proponuje samodzielne...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Internet
Wychowanie i edukacja dla pokoju
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism pomocnych w prezentacji i omówieniu zagadnienia pokoju. Długość materiału: 1,5 strony A4. 
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Bezpieczeństwo
Wystarczy chcieć
Scenariusz zajęć świetlicowych, w trakcie których uczniowie poznają zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta i pasażer. W ramach zajęć dzieci poznają wiersz Jana Brzechwy "Wiewiórka i bóbr", uczestniczą w quizie o ruchu drogowym oraz oglądają film związany z tematyką...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ruch drogowy
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Bezpieczeństwo
Ku przestrodze na drodze
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęcony bezpieczeństwu na drodze.  Nauczyciel uczy dzieci rozpoznawania znaków drogowych i bezpiecznego zachowania na drodze, proponuje udział w zabawach ruchowych i integracyjnych, analizuje z uczniami wiersz Wiery Badalskiej oraz zachęca do wykonania tematycznej pracy...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ruch drogowy
Jak przechodzimy przez ulicę?
Prosty pomysł na wykonanie pracy plastycznej związanej z bezpieczeństwem na drodze, na podstawie wiersza Juliusza Wasilewskiego "Jak paw przez jezdnię przechodził". Długość materiału: pół strony A4. 
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Ruch drogowy
Kiedy zabawa może być niebezpieczna?
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy, podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne. Dzieci podczas zajęć zapoznają się z zasadami bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem piłek do gry, poznają zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz wykonują...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy z udziałem zaproszonego policjanta (policjantki). Podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne, podczas których uczniowie rozmawiają o bezpieczeństwie, uczą się bezpiecznego korzystania z zapałek oraz wykonują odznakę pieszego w...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to ważna sprawa
Scenariusz zajęć poświęcony zasadom bezpiecznej zabawy w szkole i świetlicy. Podczas zajęć dzieci układają rozsypankę, rozmawiają o zasadach bezpieczeństwa w szkole oraz tworzą w grupach regulamin bezpiecznej zabawy. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Bądźmy bezpieczni na drodze
Scenariusz zajęć świetlicowych utrwalających zasad bezpieczeństwa na drodze. Podczas zajęć uczniowie m.in. rozwiązują krzyżówkę, poznają różne odgłosy środków transportu i budują plan miasta z klocków. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Ruch drogowy
Nie udzielaj obcym informacji o sobie
Pomysł na zajęcia plastyczne dotyczące tematu bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. Uczniowie odgrywają scenki spotkania z nieznajomą osobą i uczą się asertywności oraz wykonują plakat związany z tematem bezpieczeństwa. Długość materiału: 1 strona A4. 
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Bezpieczeństwo
Czad i ogień – obudź czujność
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy poświęconych bezpiecznemu obchodzeniu się z niebezpiecznymi gazami. Podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manulane, podczas których dzieci poznają tekst opowiadania Barbary Gawryluk, układają puzzle, bawią się w kominiarzy i wykonują...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Mydło wszystko umyje
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy poświęconych higienie i bezpiecznemu obchodzeniu się ze środkami czystości. Podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, manualne i muzyczno - ruchowe, podczas kórych dzieci bawią się bańkami mydlanymi, śpiewają piosenkę Ewy Chotomskiej "Mydło...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Zdrowie
Zajączek wielkanocny przypomina o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu
Prosty pomysł na wykonanie w ramach pracy plastycznej, wielkanocnego zajączka z recyklingu, który będzie przypominał o bezpieczeństwie w internecie. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Internet
Nie wszystko złoto, co się świeci
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy z elementami edukacji przyrodniczej, podczas których dzieci poznają wiersz Doroty Strzemińskiej - Więckowiak, biorą udział w zabawie logicznej, uczą się rozpoznawać trujące rośliny i wykonują pracę plastyczną. Został podzielony na trzy części:...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Bezpieczeństwo
Bezpieczna zima
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy, podzielony na trzy części: zajęcia umysłowe, komputerowe i manualne.  Podczas zajęć dzieci rozwiązują krzyżówkę, uczestniczą w aktywnościach z wykorzystaniem komputera oraz poznają prosty przepis na wykonanie papierowych piór, z których można...
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Zima
Jak to z ogniem bywa
Prosty pomysł na wykonanie pracy plastycznej przypominającej, jak bezpiecznie obchodzić się z ogniem. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Bezpieczeństwo

Wszystkich wyników: {{count}}