Wyszukiwanie Tematy
Wycieczki

Wycieczki

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Wycieczka szkolna jako forma działalności krajoznawczej i turystycznej dzieci i młodzieży
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism poruszających tematykę turystyki szkolnej, metodyki organizowania, planowania i techniki prowadzenia wycieczek szkolnych. Długość materiału: 3 strony A4.
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Wycieczki
Zabawy w lesie
Niezliczone są walory lasu. Jako zielona przestrzeń, daje wiele możliwości do badania i odkrywania otaczającej nas przyrody. Jako oaza dobrego samopoczucia, pomaga zrelaksować się, odprężyć i wyciszyć. Jako skarbnica naturalnych dóbr, daje nam liczne grzyby i owoce. Zebrane w lesie materiały przydadzą się też w...
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Lasy
Leśne zabawy
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Lasy
Wędrówka piekarczyka
Wycieczka po Elblągu, zapoznanie uczniów z historią Elbląga
Rodzaj: Imprezy
Wędrówki z Jankiem Długoszem. Śladami księżnej Daisy
Scenariusz imprezy świetlicowej.
Rodzaj: Imprezy
Temat:  Śląsk
Rafa koralowa
Scenariusz imprezy świetlicowej zorganizowanej na basenie.
Rodzaj: Imprezy
Temat:  Australia
Moje spotkania z przyrodą. Zajęcia przyrodnicze w świetlicy
Podczas zajęć świetlicowych warto wykorzystać dziecięcą ciekawość świata, organizując zabawy i ćwiczenia przyrodnicze. Pozwalają one dzieciom poszerzyć wiedzę, rozwinąć ich umiejętności i zdolności. Mogą stać się dobrym wstępem do osiągnięcia sukcesu w naukach przyrodniczych w dalszym okresie kształcenia. Są...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Przyroda
Alternatywne formy spędzania czasu wolnego w świetlicy
Wychowawcy starają się tak organizować zajęcia świetlicowe, by uczniowie uczestnicząc w nich, mogli rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia i osobowość. Oprócz zajęć plastycznych, muzycznych czy sportowo-rekreacyjnych, często wykorzystywaną przez wychowawców, a bardzo lubianą przez wszystkich uczniów formą...
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Wycieczki

Wszystkich wyników: {{count}}