Wyszukiwanie Tematy
Wychowawca świetlicy

Wychowawca świetlicy

Wychowawca świetlicy to osoba odpowiedzialna za opiekę i rozwój uczniów poza godzinami lekcyjnymi. Pełni rolę doradcy, mentora i animatora życia społecznego. Jego zadaniem jest tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku, tolerancji i bezpieczeństwa. Wychowawca organizuje różnorodne zajęcia, w tym kreatywno-artystyczne, sportowe i edukacyjne, dostosowując je do potrzeb uczniów.

Godziny dostępności, czyli tzw. czarnkowe
Artykuł poświęcony godzinom dostępności nauczyciela. Zapis w Karcie Nauczyciela wraz z objaśnieniami oraz ogólnymi informacjami dotyczącymi ich realizowania. Długość materiału: 1 i 1/3 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Nietrzeźwy rodzić przychodzi po dziecko
Krótki artykuł podpowiadający co zrobić w sytuacji kiedy po odbiór dziecka zgłasza się nietrzeźwy rodzic. 7 przykładowych kroków jak postąpić w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości opiekuna zgłaszającego się po dziecko. Długość materiału: 2/3 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Nauczyciel dyplomowany
– poradnik dotyczący awansu zawodowego
Artykuł - poradnik dotyczący awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Ujęto w nim zmiany w przepisach, wymagania kwalifikacyjne wraz z opisami, szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, opis dokumentów potrzebnych do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne oraz charakterystykę okresu przejściowego między uzyskaniem...
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Przygotowanie do zawodu
– poradnik dotyczący awansu zawodowego
Omówienie wszystkich aspektów prawnych, dotyczących nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, czyli „przygotowania do zawodu” pozwalającego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Długość materiału: 3,5 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Pierwsze kroki z Trello – wirtualną tablicą do wspólnego edytowania (wersje darmowe)
Prosta instrukcja wykonania, za pomocą aplikacji Trello, wirtualnej tablicy do wspólnego edytowania przedstawiona metodą "krok po kroku". Poradnik dla każdego! Długość materiału: 2,5 strony.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Narzędzia TIK
Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad
Artykuł poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli według nowych zasad. Wszystkie informacje zebrane "w pigułce" na temat zmian z września 2022 roku. Długość materiału: 2,5 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Temat:  Awans zawodowy
Prawnik odpowiada
Prawnik odpowiada na trzy pytania czytelników dotyczące dyżuru niepełnoetatowca w dni wolne od zajęć, awansu zawodowego nauczyciela oraz limitu umów terminowych. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Kółka zainteresowań – co na to przepisy?
Artykuł prawny poświęcony dodatkowym zajęciom w szkole.  Fachowe porady dotyczące czasu pracy określonego w karcie nauczyciela, zasad organizacji kółek zainteresowań, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach, zadań statutowych szkoły, które nauczyciel musi wypełniać oraz jak się bronić w przypadku łamania...
Rodzaj: Prawo
Zastępstwa doraźne w świetlicy
Odpowiedź na pytanie czytelniczki dotyczące zastępstw doraźnych w świetlicy.  Fachowa odpowiedź na pytanie: jak powinny być przydzielane zastępstwa i komu? Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Prawo
Temat:  Zastępstwa
Głos – podstawowe narzędzie pracy nauczyciela
Artykuł poświęcony podstawowemu narzędziu pracy nauczyciela - głosowi. Przydatne informacje dotyczącego tego, czym jest higiena głosu, jakie są niezdrowe nawyki, co wpływa na nasze struny głosowe i jakie ćwiczenia mogą być pomocne w zachowaniu zdrowego głosu. Długość materiału: 2 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Innowacyjna świetlica
Kierunki rozwoju świetlic szkolnych
Relacja z I Forum dla nauczycieli świetlic szkolnych, które było okazją do integracji środowiska i dyskusji nad kierunkami rozwoju świetlicy w nadchodzącej przyszłości. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Doraźne zastępstwa w świetlicy
Artykuł prawny poruszający kwestie związane z doraźnymi zastępstwami w świetlicy. Fachowe porady o tym jak powinny być organizowane zastępstwa doraźne w świetlicy, jak rozliczać takie godziny, jak egzekwować prawo do wynagrodzenia za godziny doraźne oraz jak zawrzeć umowę na dłuższe zastępstwo. Długość...
Rodzaj: Prawo
Temat:  Zastępstwa
Lista kontrolna organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej
Najwyższa Izba Kontroli prowadziła od 21 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. kontrolę funkcjonowania świetlic szkolnych. Lektura raportu i  poszczególnych wystąpień pokontrolnych pozwala stworzyć obraz wzorcowej organizacji świetlicy szkolnej. Należy okresowo monitorować i sukcesywnie spełniać wszystkie ze...
Rodzaj: Prawo
Zaproszenie Pisupisu.pl
Pisupisu.pl – strona dla najmłodszych i starszych dzieci, która zaprasza do nauki przez zabawę. Można nauczyć się pisać na klawiaturze, utrwalić ortografię. Dla najmłodszych odwiedzających stronę to okazja do poznania literek i nowych słów. Starsze dzieci mogą usprawniać pisanie korzystając z przygotowanych...
Rodzaj: Informacje
Zaproszenie: Mama w domu
Zaproszenie do odwiedzenia strony Mamy w domu (https://www.mamawdomu.pl/) - Sylwii Błaszczyk.  Różnorodne inspiracje do zajęć z dziećmi - od zajęć plastycznych po gry, książki i miejsca warte odwiedzenia. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Informacje
Zmiany w świetlicach po reformie oświatowej
Praktyczny przewodnik po zmianach w świetlicach obowiązujących po reformie oświatowej. Przedstawione w prosty sposób zagadnienia (awans zawodowy, przeniesienie nauczyciela, dodatkowe zatrudnienie nauczyciela, uzupełnienie etatu, urlop dla poratowania zdrowia i rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 KN), obecnie...
Rodzaj: Prawo

Wszystkich wyników: {{count}}