Wyszukiwanie Tematy
Praca świetlicy

Praca świetlicy

Ważnym elementem pracy świetlicy szkolnej jest opracowanie planu pracy, który uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów. Dzięki temu, program zajęć może być ciekawy i różnorodny. Oprócz planowania zajęć, ważne jest również zadbanie o odpowiednie wyposażenie i organizację przestrzeni. Porady warsztatowe mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i kreatywnych w pracy z dziećmi.

Udostępniamy wszystko, co mamy
Swietlicawszkole.pl
Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich czytelników "Świetlicy w Szkole" - zapraszamy do skorzystania z naszego nowego portalu :)
Rodzaj: Informacje
Liczba dzieci w grupie świetlicowej
Artykuł poświęcony sytuacji, kiedy w świetlicy przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Praktyczne informacje o tym, jak liczebna może być grupa i kto odpowiada za niewystarczającą liczbę opiekunów. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Prawo
Innowacyjna świetlica
Kierunki rozwoju świetlic szkolnych
Relacja z I Forum dla nauczycieli świetlic szkolnych, które było okazją do integracji środowiska i dyskusji nad kierunkami rozwoju świetlicy w nadchodzącej przyszłości. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Lista kontrolna organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej
Najwyższa Izba Kontroli prowadziła od 21 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. kontrolę funkcjonowania świetlic szkolnych. Lektura raportu i  poszczególnych wystąpień pokontrolnych pozwala stworzyć obraz wzorcowej organizacji świetlicy szkolnej. Należy okresowo monitorować i sukcesywnie spełniać wszystkie ze...
Rodzaj: Prawo
Odpowiedź MEN na list wychowawców świetlic
Prezentujemy Państwu odpowiedź MEN na pismo wysłane w roku szkolnym 2012/2013, które dotyczyło zmiany w rozporządzeniu o kwalifikacjach nauczycieli świetlic. Pod listem podpisało się wielu wychowawców świetlic z całej Polski. Jego treść opublikowano w numerze 4/2012 "Świetlicy w Szkole".
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sosnowcu
Świetlica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu stara się funkcjonować w myśl sentencji "Świetlica to miejsce, gdzie dziecko może i chce, a nie musi czy powinno". Tu uczniowie nie tylko odpoczywają po lekcjach, ładują przysłowiowe akumulatory przed lekcjami, ale...
Rodzaj: Prezentacje świetlic
Świetlicowy rozkład jazdy
Czyli jak wygląda (nie)zwykły dzień w naszej świetlicy.
Rodzaj: Prezentacje świetlic
Świetlica szkolna. Analiza wyników badań ankietowych
Termin "świetlica" używany był i jest w różnym znaczeniu, a pojęcie to w języku polskim ma długoletnią  tradycję. W dawnych czasach świetlica była główną izbą w wiejskiej chacie, gdzie przyjmowano gości, obchodzono uroczystości rodzinne, przechowywano odzież i majątek. Dzisiaj przez świetlicę rozumiemy specjalny...
Rodzaj: Warsztat pracy
Joanna Hofmann - wywiad
Wywiad z Joanną Hoffmann, redaktor naczelną "Świetlicy w Szkole", od 9 lat kierowniczki świetlicy Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Rozmowa o czasopiśmie, realiach świetlic, codziennej pracy, ale też o życiu prywatnym.
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach
Opis funkcjonowania świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach.
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica pełna po brzegi
Artykuł zawiera opis pracy w świetlicy szkolnej w dużej szkole w Krakowie, gdzie do świetlicy jest zapisanych 580 dzieci. Opisuje trudne warunki lokalowe, oczekiwania rodziców. Pomimo problemów nauczycielom nie brakuje pomysłów na zajęcia świetlicowe wychowawcy wykorzystują elementy pedagogiki zabawy, treningi twórczego...
Rodzaj: Warsztat pracy
Żyjemy dla siebie
Współpraca międzyświetlicowa, to nowe zjawisko, które stale się rozwija. Najbardziej znaną i praktykowaną formą jest organizacja konkursów plastycznych. Tak współpraca z innymi świetlicami przyczynia się do uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Współpraca
Refleksje z konferencji
Artykuł uczestniczki II Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic (Warszawa, marzec, 2010).
Rodzaj: Warsztat pracy
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy. II Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Omówienie programu merytorycznego II Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych (Warszazwa, marzec, 2010). Dlaczego warto oglądać filmy razem  z uczniami? Praca w świetlicy z uczniami nadpobudliwymi i mającymi kłopoty z koncentracją. Dziecko z zespołem Aspergera w śiwetlicy szkolnej. Dokumentowanie pracy...
Rodzaj: Warsztat pracy
Beata Rucińska - wywiad
Rozmowa z Beatą Rucińską, nauczycielem nauczania początkowego i wychowawcą świetlicy.
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica szkolna - ważne miejsce w opinii wychowanków
Na podstawie doświadczeń "Naszej Chaty" - świetlicy w Szkole Podstawowej nr 64 w Szczecinie
Rodzaj: Warsztat pracy

Wszystkich wyników: {{count}}