Plan pracy świetlicy szkolnej – wzory z materiałami do pobrania

Rodzaj: Plany pracy
Temat:  Plan pracy świetlicy

Poniżej znajdziesz listę wybranych, gotowych wzorów planów pracy. Wszystkie plany pochodzą z realnych świetlic i zostały przygotowane przez nauczycieli-praktyków na potrzeby dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Można je pobrać i wykorzystać lub zainspirować się i zmienić pod swoje potrzeby oraz charakterystykę placówki.

Nasze propozycje planów:

 1. Riverworld – świat rzeki
 2. Leśne tajemnice
 3. Dla ciekawych świata
 4. Europa
 5. Miłośnicy przyrody
 6. Święta nietypowe
 7. Z poezją za pan brat

Do każdego z poniższych planów, na poszczególnych podstronach, dołączyliśmy materiały służące do ich realizacji. Ponadto w naszym serwisie znajduje się ponad 2000 gotowych scenariuszy, pomysłów i projektów dla świetlic szkolnych, które mogą pomóc w realizacji planów. Wystarczy skorzystać z indeksu tematycznego i posłużyć się filtrami widocznymi na górze listy po wybraniu odpowiedniego tematu. Poszukując materiałów na bardziej szczegółowe zagadnienia można posłużyć się wyszukiwarką.

W tym artykule umieściliśmy tylko kilka propozycji z ponad 100 planów pracy świetlicy dostępnych w naszej bazie. Ze wszystkich możesz wybierać tutaj.

PROPOZYCJA 1: Riverworld - świat rzeki

Plan pracy opracowany specjalnie na rok szkolny 2023/2024 przez redaktor naczelną Świetlicy w Szkole Joannę Hoffmann. W kolejnych numerach publikujemy kolejne części planu wraz ze szczegółowymi wykazami zajęć oraz konkretnymi propozycjami scenariuszy zajęć i zabaw.

Głowne cele planu to: zapoznanie dzieci z wybranymi zdarzeniami z dziejów Polski, wzbogacenie wiedzy na temat rzeki Wisły i innych rzek, kształtowanie postaw proekologicznych, poszerzenie wiadomości na temat różnych form spędzania czasu nad rzeką oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Części planu:

 1. Plan - część 1 (wrzesień-grudzień)
 2. Plan - część 2 (styczeń-czerwiec)
 3. Szczegółowe działania - część 1 (wrzesień-październik)

Materiały do realizacji:

 • Konkretne scenariusze i propozycje znajdują się w numerze 04/2023 Świetlicy w Szkole.

PROPOZYCJA 2: leśne tajemnice

Drugi plan pracy przygotowany przez redaktor naczelną Świetlicy w Szkole Joannę Hoffmann w ramach projektu edukacyjnego Leśne tajemnice.

Każdy tydzień jest tematycznie związany z lasem. Plan uwzględnia m.in.: kształtowanie nawyku utrzymywania porządku w miejscu zabawy, zabawy muzyczne, plastyczne i ruchowe, rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac, rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia.

Części planu:

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Materiały do realizacji:

 • Tutaj znajdują się gotowe materiały dla świetlic na temat lasów.

Propozycja 3: Dla ciekawych świata

Trzyczęściowy plan pracy świetlicy szkolnej mający na celu rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci i przybliżenie im odpowiedzi na nurtujące pytania. Wszystkie działania w poszczególnych miesiącach zostały oparte na tematach w formie popularnych dziecięcych pytań, takich jak: Dlaczego morze jest słone?, Dlaczego śnieg jest zimny?, Dlaczego samoloty mają skrzydła? i innych.

Części planu:

 1. Część 1 (wrzesień-grudzień)
 2. Część 2 (styczeń-kwiecień)
 3. Część 3 (maj-czerwiec)

Przykładowy fragment:

Temat Zadania
Dlaczego samoloty mają skrzydła?
 • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego zgodnie z tradycją szkoły. 
 • Organizacja pracy świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania w świetlicy. Opowieści dziwnej treści, czyli co robiliśmy w wakacje – swobodne wypowiedzi dzieci o miejscach, które najlepiej zapamiętały z wakacji. Oglądanie mapy.
 • Rozmowa o środkach transportu – najszybsze pojazdy lądowe, morskie i powietrzne.
 • Szanujemy język – słowa za słowa (pogadanka). Ja w świetlicy – praca plastyczna

Propozycja 4: europa

Plan pracy świetlicy szkolnej podzielony na semestry, w którym poruszane zagadnienia mają na celu przybliżenie kultur kolejnych europejskich państw, rozbudzenia naturalnej ciekawości dzieci, motywowanie do aktywności ruchowej i poszerzanie wiedzy ogólnej dzieci.

Części planu:

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Materiały do realizacji:

 • Tutaj znajdują się gotowe materiały na temat Europy i jej państw.
 • Tutaj znajdują się kolejne inspiracje geograficzne.

Przykładowy fragment:

Imprezy okolicznościowe
Zajęcia umysłowe
Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia ruchowe
Gry i zabawy świetlicowe
Zajęcia umuzykalniające
Jestem Europejczykiem – Francja
 • Czytanie fragmentów książki Co warto wiedzieć o krajach Grzegorza Strzebońskiego.
 • Praca z mapą, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.
 • Poznanie zabytków Francji.
 • Nauka podstawowych zwrotów francuskich.
 • Prezentacja interaktywna o Francji z aktywnościami do rozwiązania
 • Lepienie z plasteliny zabytków Francji.
 • Żabki – technika origami.
 • Wieża Eiffla – praca plastyczna z użyciem zapałek
 • Zgaduj-zgadula o tematyce związanej z Francją.
 • Ciekawostki o Francji.
 • „Kankan” – zabawa ruchowa.
 • Przysmaki kuchni francuskiej: ślimaki, krewetki, żaby, trufle.
 • „Rewia mody” – zabawa ruchowa
 • Słuchanie piosenek francuskich.
 • Poznanie repertuaru Édith Piaf

Propozycja 5: miłośnicy przyrody

Plan pracy świetlicy szkolnej w czterech częściach, który ma na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci. W każdej części zostały wyszczególnione aktywności skoncentrowane na, między innymi, budzeniu szacunku do tradycji rodzinnego świętowania, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu w dzieciach postawy prospołecznej, rozwijaniu wrażliwości na piękno krajobrazu, nauce szacunku dla cudzej pracy, kształtowaniu postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt i wielu innych.

Części planu:

 1. Część 1 (wrzesień-listopad)
 2. Część 2 (grudzień-styczeń)
 3. Część 3 (luty-kwiecień)
 4. Część 4 (maj-czerwiec)

Materiały do realizacji:

 • Tutaj znajduje się cała baza scenariuszy zajęć o tematyce przyrodniczej.
 • Tutaj znajdziesz inspiracje do wykonania z dziećmi prac plastycznych o tematyce przyrodniczej.
 • Całość materiałów o przyrodzie, w tym także propozycje gier i zabaw, zebraliśmy tutaj.

Przykładowy fragment:

Blok tematyczny Zadania dydaktyczno-wychowawcze Sposoby realizacji
Orzeł – ptak nadzwyczaj przedni
 • Zapoznanie z legendami i faktami historycznymi dotyczącymi powstania państwa polskiego.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej i rozbudzanie wyobraźni.
 • Uświadomienie potrzeby podtrzymania tradycji narodowych. Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji.
 • Opowieść ruchowa.
 • Orzeł jako król ptaków – prezentacja fotograficzna.
 • Ptaki drapieżne – memory.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi (godło, flaga). Wyjaśnienie znaczenia słowa „niepodległość”.
 • Orzeł piastowski w herbie województwa śląskiego.
 • Wysłuchanie opowiadania w gwarze śląskiej o święcie Wszystkich Świętych i zachowaniu się na cmentarzu.
 • Oglądanie albumów o Polsce.
 • Gry i zabawy z wykorzystaniem żołnierzyków.
 • Prezentowanie widokówek i obrazków z różnych miejsc w kraju.
 • Orzeł jako symbol wielu państw europejskich – prezentacja.
 • Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego – analiza tekstu.
 • Orzeł biały – model z papieru.
 • Nauka obrazkowego hymnu Polski.
 • Słuchanie pieśni patriotycznych i melodii żołnierskich.
 • Spacer po Bojszowach, wręczanie orzełków urzędnikom i mieszkańcom Bojszów.

Propozycja 6: Święta nietypowe

Dwuczęściowy plan pracy świetlicy szkolnej, który uwzględnia w proponowanych działaniach kalendarz świąt nietypowych, takich jak: Dzień Spadającego Liścia, Dzień Postaci z Bajek, Światowy Dzień Sportu czy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Części planu:

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Materiały do realizacji:

 • Zbiór gotowych propozycji scenariuszy zajęć, prac plastycznych, gier i zabawy inspirowanych nietypowymi świętami znajdziesz tutaj.
 • Tutaj znajduje się nasz świetlicowy kalendarz na cały rok szkolny z wyszczególnionymi świętami (również nietypowymi), rocznicami i wydarzeniami wraz z propozycjami materiałów do realizacji.

Przykładowy fragment:

Krąg tematyczny (święta nietypowe) Tematy i zadania
Chodzące anioły – wolontariusze i inne grudniowe tradycje
3.12 – Światowy Dzień Majsterkowicza
4.12 – Barbórka, Dzień Górnika
5.12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 • Co wiemy o górnictwie, kopalniach i górnikach – burza mózgów i rozmowa kierowana na podstawie tekstów.
 • „Duchy kopalni – legenda” – zajęcia czytelnicze.
 • Czako – zajęcia artystyczne (wykonanie czapek górniczych).
 • Niebezpieczne zawody – krzyżówka.
 • Wolontariat – wyjaśnienie i przykłady z życia.
 • Wady i zalety wolontariatu – dlaczego warto pomagać.
 • Aniołki z papieru – origami, zajęcia manualne i plastyczne.
 • Ćwiczenia oparte na treningu umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak Ćwiczyć Pamięć”
 • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne oraz planszowe. Odrabianie zadań domowych

Propozycja 7: Z poezją za pan brat

Plan pracy świetlicy szkolnej oparty na zagadnieniach związanych z polską poezją dla dzieci. Wszystkie zaproponowane aktywności zostały zainspirowane twórczością polskich pisarzy i poetów: Danuty Wawiłow, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Grzegorza Kasdepke, Wandy Chotomskiej i Jana Brzechwy. Zajęcia mają na celu, między innymi, rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, wdrażanie do działań na rzecz zdrowia, wyrabianie umiejętności odbioru poezji oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

Części planu:

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Materiały do realizacji:

§ 9.1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) – § 11.

0 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
70 zł do końca roku szkolnego.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Rodzaj: Plany pracy
Plan pracy świetlicy
Więcej na temat: Plan pracy świetlicy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Świetlicę prenumerujemy od początku i nie wyobrażam sobie bez niej pracy. Świetne plany pracy i mnóstwo propozycji.
Jestem bardzo zadowolona. Liczba pomysłów i scenariuszy jest ogromna. Zawsze korzystam z planów pracy.
Dobrze, że jako środowisko mamy swoje czasopismo, na które zawsze mogę liczyć, gdy potrzebuję pomysłów i wsparcia.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: