Wyszukiwanie Tematy
Organizacja świetlicy

Organizacja świetlicy

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Liczba dzieci w grupie świetlicowej
Artykuł poświęcony sytuacji, kiedy w świetlicy przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Praktyczne informacje o tym, jak liczebna może być grupa i kto odpowiada za niewystarczającą liczbę opiekunów. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Prawo
Lista kontrolna organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej
Najwyższa Izba Kontroli prowadziła od 21 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. kontrolę funkcjonowania świetlic szkolnych. Lektura raportu i  poszczególnych wystąpień pokontrolnych pozwala stworzyć obraz wzorcowej organizacji świetlicy szkolnej. Należy okresowo monitorować i sukcesywnie spełniać wszystkie ze...
Rodzaj: Prawo
Zmiany w świetlicach po reformie oświatowej
Praktyczny przewodnik po zmianach w świetlicach obowiązujących po reformie oświatowej. Przedstawione w prosty sposób zagadnienia (awans zawodowy, przeniesienie nauczyciela, dodatkowe zatrudnienie nauczyciela, uzupełnienie etatu, urlop dla poratowania zdrowia i rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 KN), obecnie...
Rodzaj: Prawo
Zmiany w świetlicach od roku szkolnego 2014/2015
Od 1 września 2014 roku uregulowano na poziomie ustawowym zasady funkcjonowania świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Rodzaj: Prawo
Świetlica w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sosnowcu
Świetlica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu stara się funkcjonować w myśl sentencji "Świetlica to miejsce, gdzie dziecko może i chce, a nie musi czy powinno". Tu uczniowie nie tylko odpoczywają po lekcjach, ładują przysłowiowe akumulatory przed lekcjami, ale...
Rodzaj: Prezentacje świetlic
Świetlica szkolna. Analiza wyników badań ankietowych
Termin "świetlica" używany był i jest w różnym znaczeniu, a pojęcie to w języku polskim ma długoletnią  tradycję. W dawnych czasach świetlica była główną izbą w wiejskiej chacie, gdzie przyjmowano gości, obchodzono uroczystości rodzinne, przechowywano odzież i majątek. Dzisiaj przez świetlicę rozumiemy specjalny...
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach
Opis funkcjonowania świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach.
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica pełna po brzegi
Artykuł zawiera opis pracy w świetlicy szkolnej w dużej szkole w Krakowie, gdzie do świetlicy jest zapisanych 580 dzieci. Opisuje trudne warunki lokalowe, oczekiwania rodziców. Pomimo problemów nauczycielom nie brakuje pomysłów na zajęcia świetlicowe wychowawcy wykorzystują elementy pedagogiki zabawy, treningi twórczego...
Rodzaj: Warsztat pracy
Świetlica środowiskowa w szkole podstawowej
Omowienie działania świetlicy środowiskowej w Chełmku. Tygodniowy rozkład zajęć świetlicy środowiskowej.
Rodzaj: Warsztat pracy
Kadra pedagogiczna w świetlicy
Kwalifikacje nauczycieli wychowawców
Rodzaj: Prawo
Świetlica szkolna - ważne miejsce w opinii wychowanków
Na podstawie doświadczeń "Naszej Chaty" - świetlicy w Szkole Podstawowej nr 64 w Szczecinie
Rodzaj: Warsztat pracy
W świetlicy nie ma czasu na nudę
Świetlica szkolna działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim.
Rodzaj: Warsztat pracy
Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli świetlicy
Prawidłowa organizacja czasu pracy
Rodzaj: Prawo

Wszystkich wyników: {{count}}