Wyszukiwanie Tematy
Kolory

Kolory

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

Tekturowe liście
Propozycja wykonania kolorowych liści w ramach zajęć plastycznych. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Jesień
Biało-czarne czy czarno-białe?
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
Scenariusz zajęć świetlicowych rozwijające kompetencje kluczowe, podzielony na trzy części: umysłową, ruchową i manualną. Podczas zajęć nauczyciel rozmawia z dziećmi co w przyrodzie i otoczeniu można znaleźć w czarno-białych barwach, zachęca do udziału w dwóch tematycznych zabawch ruchowych i proponuje wykonanie...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Kolory
Mandale z talerzyków papierowych
Bardzo prosty pomysł na wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowych talerzyków. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Pozytyw – negatyw
Pomysł na wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem czarnej kalki maszynowej. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Czarno-białe wariacje
Pomysł na wykonanie prostej, czarno-białej pracy plastycznej. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Kolory
Czarno-biały świat
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy, podzielone na trzy części: zajęcia umysłowe, ruchowe i manualne. W ramach zajęć dzieci uczestniczą w rozmowie wprowadzającej do tematu, wykonują pracę plastyczną oraz biorą udział w zabawie ruchowej. Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Kolory
Trochę kolorów zimą
Pomysł na wykonanie prostej, ale efektownej pracy plastycznej z wykorzystaniem farb akwarelowych. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Kolory
Sroczka, kruk, łabędź i pingwin – czarno-białe ptaki
Pomysł na wykonanie pracy plastycznej w czarno-białych barwach.  W ramach zajęć dzieci, z wykorzystaniem podstawowych materiałów, tworzą prace przedstawiające srokę, kruka, łabędzia oraz pingwiny.  Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Ptaki
Czerwony jak…
Scenariusz zajęć świetlicowych poświęconych kolorowi czerwonemu w naszym życiu i otoczeniu. Zabawy umysłowe, ruchowe oraz zagadki w całości inspirowane kolorem czerwonym i bajką o Czerwonym Kapturku.  Długość materiału: 2,5 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Kolory
Jaki kolor ma jesień?
Scenariusz zajęć świetlicowych, w trakcie których dzieci zdobywają wiedzę na temat zjawisk jesiennych i poznają zasady łączenia barw. W ramach zajęć nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat barw, proponuje udział w zabawie ruchowej oraz zachęca do wykonania pracy plastycznej z motywem jesieni.  Długość materiału:...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Jesień
Kolory wiosny
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy. Zajęcia ruchowe, umysłowe i manualne, podczas których dzieci wykonują tematyczną pracę plastyczną, uczestniczą w zabawie ruchowej oraz rozwiązują roślinne zagadki. Wszystkie aktywności mają na celu przybliżenie dzieciom wiosny. Długość materiału:...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Wiosna
Pani wiosna w kolorach
Pomysł na wykonanie wiosennej pracy plastycznej z wykorzystaniem rolki po papierze. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Wiosna
Kolorowe kwiaty – eksperyment
Propozycja przeprowadzenia prostego, ale efektownego eksperymentu z wykorzystaniem zabarwionej wody i polnych kwiatów o białych płatkach.  Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Eksperymenty
Wędrująca woda
Propozycja przeprowadzenia zajęć, podczas których dzieci poznają odpowiedź na pytanie: czy woda potrafi się przemieszczać? Efektowny eksperyment z wykorzystaniem ręczników papierowych, wody i barwników spożywczych. Długość materiału: pół strony A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Eksperymenty
Tajemnice koloru ptaków
Propozycja przeprowadzenia zajęć, podczas których nauczyciel prezentuje dzieciom wiersz Doroty Gellner „Kanarek” i proponuje wykonanie kolorowej pracy plastycznej inspirowanej utworem.  Długość materiału: 1 strona A4.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Ptaki

Wszystkich wyników: {{count}}