Leśne tajemnice

Rodzaj: Plany pracy
Temat:  Lasy

I część planu pracy świetlicy realizowanego w ramach Międzyświetlicowego Projektu Edukacyjnego „Leśne tajemnice”.

II część planu dostępna jest tutaj: 

Został utworzony na podstawie podstawy programowej, statutu szkoły oraz programu wychowawczo - profilaktycznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci, a także ich zainteresowań i zdolności.

Tematem przewodnim planu są leśne tajemnice, dlatego każdy tydzień jest tematycznie związany z lasem. Plan uwzględnia między innymi, kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy, szereg zabaw muzycznych, plastycznych i ruchowych, dostosowanych do zajęć, rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac, rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia, kształtowanie umiejętnosci właściwej reakcji na sygnały werbalne i niewerbalne, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze, wdrażanie do zgodnej pracy w zespole, rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu oraz budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju.

Plan ma 4 strony A4.

Podzielony na 5 miesięcy (od września do stycznia), w których poruszono konkretne bloki tematyczne z wyszczególnieniem zadań dydaktyczno - wychowawczych:

 1. Wrzesień
  1. Wrota otworzył las – przygoda czeka nas
  2. Stój! Uważaj! Niebezpiecznie! – zagrożenia poznać trzeba koniecznie
  3. Mini szkodnik, maxi szkoda – dla lasu ważna jest uroda
  4. W lesie czarów jest wiele – dla ludzi i zwierząt mają znaczenie
  5. Wróżka las wyczarowała – o witaminach nie zapomniała

 2. Październik
  1. Październik chodzi w czerwonym kaftanie – kolory rozkłada na klonie i kasztanie
  2. Ruda wiewiórka skacze po drzewach – o przyjaciołach piosenki śpiewa
  3. Strach na wróble dziś figluje – jak wiatr psoci, hałasuje
  4. Chór ptaszęcy już nie śpiewa – liść pożółkły spada z drzewa

 3. Listopad
  1. Choć posmutniał las – na zabawie kasztanami prędko upłynie nam czas
  2. Siwy pan Listopad do nas tu zagląda – parasole czas wyciągać
  3. Deszcz na ziemię kapie – pola i lasy już puste, ale spichlerze bogate
  4. Świerszczyk gra nam zza komina – pewnie prędko przyjdzie zima

 4. Grudzień
  1. Już niedługo ciemna nocka Mikołaja na leśnej drodze spotka
  2. Z nieba gwiazdy nam spadają – goście przy choince siadają
  3. Każdy gwiazdki wypatruje – wie, że jak wzejdzie na niebie, prezenty zwiastuje (2 tygodnie)

 5. Styczeń
  1. W srebrze stoją wszystkie drzewa – teraz ptaszek rzadko śpiewa
  2. Prószy śnieg i mróz się stara – nie siedź w domu jak niezdara
  3. Wszystkie wnuki kochają babcie i dziadka – bycie z nimi to jest gratka
  4. Srebrzystą śnieżkę w ręke bierzemy – bałwanka ulepimy, jeśli zechcemy

Człowiek jest częścią przyrody, żyje i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Dzięki swemu pięknu i dynamice przyciąga do siebie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Tę ciekawość może i powinien wykorzystać nauczyciel.

Program ma na celu przybliżenie dzieciom zagadnień omawianych w szkole, umożliwienie im spotkania z żywą przyrodą i pogłębianie świadomości, że jesteśmy jej integralną częścią i że do nas należy troska o jej stan.

Plan został utworzony na podstawie...

Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
8 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
60 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Temat:  Lasy
Rodzaj: Plany pracy
Autor: Joanna Hoffmann
Lasy
Więcej na temat: Lasy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.
Od lat niezastąpiona pomoc. Kopalnia pomysłów, z których zawsze można skorzystać.
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: