Na gałązce usiadł ptak…

Rodzaj: Plany pracy
Temat:  Przyroda

III część planu pracy świetlicy rozwijającego zainteresowania przyrodnicze dzieci.

Pozostałe części planu można znaleźć tutaj: 

Został przygotowany na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Wszystkie podjęte zadania dydaktyczno - wychowawacze mają na celu, między innymi, zapoznanie dzieci z krajami wiecznego śniegu, naukę szacunku dla cudzej pracy i praw wynikających z ochrony prawa autorskiego, pobudzenie ciekawości poznawczej, rozwijanie ekspresji twórczej, kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody, poznanie zasad asertywnego zachowania, uwrażliwianie na wartości związane z ojczyzną oraz rozbudzenie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą.

Ma 4,5 strony A4 i stanowi kontynuację planów zamieszczonych w numerach 01/2020 i 02/2020.

Podzielony na 3 miesięce (luty - kwiecień), w których poruszono konkretne bloki tematyczne z wyszczególnieniem zadań dydaktyczno - wychowawczych i sposobów ich realizacji:

 1. Luty
  1. Kopciuszek – noszący imię z bajki
  2. Wrona – zawadiacka i ciekawska
  3. Gil – wygwizdujący walce Straussa
  4. Zięba – kolorowy śpiewak o melodyjnym głosie

 2. Marzec
  1. Kos – czarny wokalista parków i skwerów
  2. Jaskółka – nieomylny zwiastun wiosny
  3. Grubodziób – pestkojad niezwyczajny z Czerwonej Księgi
  4. Wilga – żywy, pulsujący neon

 3. Kwiecień
  1. Jerzyk – śmigający pod obłokam
  2. Kraska – pół diabełka, pół ptaszka
  3. Raniuszek – sikorka egzotyczna z długim ogonkiem
  4. Bocian – symbol tradycji
Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
8 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
60 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Temat:  Przyroda
Rodzaj: Plany pracy
Autor: Joanna Hoffmann
Przyroda
Więcej na temat: Przyroda
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Dobrze, że jako środowisko mamy swoje czasopismo, na które zawsze mogę liczyć, gdy potrzebuję pomysłów i wsparcia.
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.
Od lat niezastąpiona pomoc. Kopalnia pomysłów, z których zawsze można skorzystać.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: