Wyszukiwanie Tematy
Europa

Europa

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać czas poza lekcjami pod opieką przeszkolonego personelu. W świetlicy szkolnej zapewnione są warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. Często organizowane są zajęcia dodatkowe, zabawy, konkursy czy czytanie książek.

W Europie na urlopie
Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu poznanie kontynentu europejskiego. W ramach zajęć dzieci wykonują prace plastyczne, rozwiązują krzyżówkę i uczestniczą w zabawach ruchowych skoncentrowanych na tematyce podróżowania po Europie. Długość materiału: 3 strony A4.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Europa
Podróżujemy po Europie
Semestr II
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy rozwijający zainteresowania krajami europejskimi. To praktyczny plan przygotowanym na potrzeby konkretnej świetlicy na podstawie dokumentów: podstawy programowej, statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego. Sporządzony plan uwzględnia zagadnienia niezbędne do...
Rodzaj: Plany pracy
Temat:  Europa
Podróże małe i duże
Scenariusz zajęć świetlicowych, w trakcie których dzieci zapoznają sie z niektórymi państwami Europy. W ramach zajęć dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, dopasowują flagi do odpowiednich państw, wykonują tematyczną pracę plastyczną i rozwiązują krzyżówkę. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano wiersz Joanny...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Podróże
Podróże po literaturze
Scenariusz zajęć świetlicowych przybliżający podstawowe wiadomości o Francji, francuskiej literaturze dziecięcej i Charles'u Perraulcie. Dzieci w ramach zajęć oglądają prezentację multimedialną poświęconą Francji, rozwiązują zgadywanki obrazkowe, uczestniczą w zabawie językowej i ruchowej oraz wykonują modową...
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Europa
Wspólna podróż po Europie
Edukacja europejska. Bibliografia w wyborze.
Rodzaj: Bibliografie
Temat:  Europa
Podróż do Włoch
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Europa
ABC o Europie
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Europa
Let’s meet the European Union! Poznajemy Unię Europejską
Scenariusz zajęć świetlicowych z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Europa
Europejskie świętowanie
Program zajęć świetlicowych. Program przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej. Jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego i może być realizowany podczas zajęć świetlicowych cyklicznie, co roku w miesiącach od...
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Europa
Wędrówka po Hiszpanii
Podczas zajęć świetlicowych można przybliżyć dzieciom Hiszpanię poprzez przedstawienie najważniejszych ciekawostek oraz wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do charakterystycznych dla tego kraju elementów.
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Europa
Czas na wielką wyprawę! Płyniemy morzami i rzekami przez Europę.
Zabawy towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Są rodzajem aktywności o dużych walorach kształtująco-wychowawczych oraz znakomitą formą kontaktu dziecka ze zjawiskami kulturowymi i społecznymi. Ułatwiają mu wchodzenie w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i przekształcanie jej do własnych potrzeb. Sprzyjają...
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Europa
Eurolandia
Świetlicowy turniej wiedzy o Europie. Postanowiłyśmy zorganizować dla dzieci i nauczycieli z mysłowickich świetlic Eurlandię, zabawę o krajach naszego kontynentu. Poszczególni nauczyciele wylosowali dla swoich grup państwo, które zespoły miały reprezentować podczas zabawy. Pewnego dnia stołówka szkolna zamieniła się...
Rodzaj: Imprezy
Temat:  Europa
Przez zabawę do Europy
Zajęcia dla dwóch grup wiekowych. W ramach zajęć świetlicowych poświęconych Europie warto zamiast klasycznej prezentacji lub pogadanki zorganizować zabawę, podczas której dzieci, niejako mimochodem, poznają pdstawowe informacje o kontynencie i krajach europejskich.
Rodzaj: Gry i zabawy
Temat:  Europa
Holenderskie wariacje kolorystyczne. Malarstwo Vincenta van Gogha w świetlicy
Poznawanie Europy w ramach zajęć świetlicowych nie powinno się ograniczać wyłącznie do podawania informacji o państwach, stolicach i zabytkach naszego kontynentu. Warto kształtować u dzieci ich przynależność kulturową, prezentując im dzieła sztuki należące do europejskiego dziedzictwa. Kontakt ze sztuką jest ważnym...
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Malarstwo
Wszyscy mieszkamy w Europie
Jedną z najczęstszych form pracy z dzieckiem w świetlicy są zajęcia manualne. Odgrywają one ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność (taką jak rysowanie, malowanie, wycinanie czy modelowanie) rozwijają wrażliwość...
Rodzaj: Projekty plastyczne
Temat:  Europa
Europa da się lubić...
Scenariusz imprezy świetlicowej na Święto Unii Europejskiej obchodzone 4 maja.
Rodzaj: Imprezy
Temat:  Europa
Nasi przyjaciele z Europy
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Przyroda

Wszystkich wyników: {{count}}