Ocena pracy nauczyciela

Rodzaj: Prawo
Temat:  Awans zawodowy

Artykuł poświęcony zmianom w zasadach awansu zawodowego i powiązaniu go z oceną pracy.

Najważniejsze informacje dotyczące procedury oceny pracy nauczyciela.

Długość materiału: 3 strony A4.

Z dniem 1.09.2022 r. nastąpiły zmiany w zasadach awansu zawodowego, które dotyczą wszystkich nauczycieli – nawet tych, którzy już awans mają dawno za sobą. Dlaczego? Dlatego że nastąpiło powiązanie awansu z oceną pracy – zlikwidowano ocenę dorobku zawodowego i ustalono nowe zasady i kryteria oceniania, a zgodnie z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, który określa procedurę oceniania nauczycieli, ocenie pracy podlegają wszyscy nauczyciele. Zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 5.08.2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowe kryteria, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego zostały określone w rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Jak już wspomniano ocenie pracy podlega każdy nauczyciel (bez względu na wymiar zatrudnienia) i może być oceniony w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny pracy.

Ocena pracy sporządzona przez dyrektora szkoły nie ma terminu ważności. Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie wprowadzają obowiązku dokonywania „okresowej oceny pracy nauczyciela”. Jedynie w pewnych, wynikających z przepisów prawa okolicznościach nauczyciel musi przedstawić ocenę pracy z danego okresu. Tymi okolicznościami są np. przystąpienie do konkursu na dyrektora szkoły czy złożenie przez nauczyciela mianowanego wniosku o podjęcie...

Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
8 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
90 zł do końca roku.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Temat:  Awans zawodowy
Rodzaj: Prawo
Autor: Jolanta Staniczek
Awans zawodowy
Więcej na temat: Awans zawodowy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Jedyne wsparcie tylko dla wychowawców świetlic, prenumeruję od lat i poleciłam wielu koleżankom.
Jestem bardzo zadowolona. Liczba pomysłów i scenariuszy jest ogromna. Zawsze korzystam z planów pracy.
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: