Wyszukiwanie Tematy

Awans zawodowy

Świetlica szkolna to miejsce, o którym często zapomina się w kwestii jej walorów edukacyjnych. Warto wykorzystać czas, który uczniowie w niej spędzają, by przekazać ważne treści dydaktyczne. Nasze plansze przeznaczone do świetlicy będą wartościowym elementem jej wyposażenia.

Przygotowanie do zawodu
Omówienie wszystkich aspektów prawnych, dotyczących nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, czyli „przygotowania do zawodu” pozwalającego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Długość materiału: 3,5 strony A4.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Awans zawodowy nauczycieli wg nowych zasad
Artykuł poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli według nowych zasad. Wszystkie informacje zebrane "w pigułce" na temat zmian z września 2022 roku. Długość materiału: 2,5 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Temat:  Awans zawodowy
Prawnik odpowiada
Prawnik odpowiada na trzy pytania czytelników dotyczące dyżuru niepełnoetatowca w dni wolne od zajęć, awansu zawodowego nauczyciela oraz limitu umów terminowych. Długość materiału: 1,5 strony A4.
Rodzaj: Prawo
Plan rozwoju zawodowego
Przykładowy plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Awans zawodowy nauczycieli w pigułce - akty prawne, przepisy i ich interpretacje
Rozmowa ze starszym wizytatorem gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Praktyczne informacje dotyczące procedury awansu, dokumentacji, terminów.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Tabela zestawiająca wymagania kwalifikacyjne, formy ich realizacji oraz dokumentacji. Nieoceniona pomoc dla wychowawcy świetlicy w trakcie starań o awans.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Czytelna tabela przedstawiająca cele, formy realizacji oraz wynik potwierdzający zaplanowany cel.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy
Początkowa droga awansu - jak pomóc młodemu nauczycielowi?
Autorka jest doradcą metodycznym ds. pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic szkolnych oraz socjoterapeutycznych. Przypomina przepisy dotyczące awansu oraz wymienia podstawowe zadania opiekuna stażu na różnych stopniach awansu.
Rodzaj: Warsztat pracy
Temat:  Awans zawodowy

Wszystkich wyników: {{count}}