Temat numeru:

Ameryka

Objętość: 32 strony | Cena: 13 zł | ISSN: 1897-9890 | Kod produktu: S1403

Spis treści

Świetlicowe zabawy pomagające rozładować stres

Str. 3-4

Dzielimy się wiedzą

Monika Kulka

Stres według Encyklopedii PWN to fizjoloficzny stan organizmu człowieka wywołany działaniem bodźca na przykład bólowego, środowiskowego, szkodliwego, socjalnego. Z psychologicznego punktu widzenia jest to genetycznie zakodowana zdolność organizmu do reagowania na obciążenia fizyczne i psychiczne zakłócające jego równowagę i wzbudzające stan napięcia emocjonalnego.

Co ukrywają meksykańskie jaskinie?

Str. 5-6

Scenariusze

Katarzyna Nowosad

Scenariusz cyklu pięciu zajęć świetlicowych.

Światowy Dzień Postaci z Bajek. Bajkowy quiz

Str. 7-8

Scenariusze

Ewa Szczepanek

Baśnie i bajki są lubiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Są źródłem wielu przeżyć i wrażeń, wzbogacają wyobraźnię, a ze względu na swoje piękno i wieloznaczność, oddziałują na różne sfery osobowości. Miejscem, gdzie powstaje najwięcej bajek i filmów animowanych dla najmłodszych jest Hollywood. Dzieci z całego świata znają postaci stworzone w wytwórni The Walt Disney Company. Na cześć kreskówkowych bohaterów każdego roku 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Zdobywamy Nowy Świat

Str. 9-10

Scenariusze

Agnieszka Gromelska

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Pop-art w świetlicy. Andy Warhol

Str. 11

Zrób to z nami

Przemysław Czerniak

Nazywany papieżem pop-artu, jeden z najsłynniejszych artystów XX wieku, do dziś budzi kontrowersje. Był biznesmenem, który sprzedał światu Andy'ego Warhola czy świętym szaleńcem obserwującym upadek świata? Geniuszem czy hochsztaplerem? Jedno jest pewne. Jest jednym z najbardziej cenionych artystów, którego dzieła warte są miliony dolarów.

Poznajemy rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej

Str. 12

Scenariusze

Aleksandra Janus-Holka

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Od Ziemi Ognistej po Archipelag Arktyczny w towarzystwie Indian

Str. 13-15

Zabawy na szóstkę

Joanna Hoffmann

Bogdan Grabiec

Zabawy towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Są rodzajem aktywności o dużych walorach kształcąco-wychowawczych oraz znakomitą formą kontaktu dziecka ze zjawiskami kulturowymi i społecznymi. Ułatwiają mu wchodzenie w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i przekształcanie jej do własnych potrzeb. Sprzyjają przyjacielskim kontaktom, tworzą klimat zaufania i szacunku do równieśników. Doświadczenie zdobyte podczas zabaw jest wykorzystywane w procesie uczenia się.

Wykreślanki. Zabawa słowami

Str. 16-18

Zabawy na szóstkę

Małgorzata Gawlik

Ciekawym pomysłem na zajęcia świetlicowe jest znana od lat gra edukacyjna w wykreślanie. Oprócz dobrej zabawy jest dla dzieci okazją do wzbogacenia słownictwa i świetnym ćwiczeniem językowym.

Gimnastyka wyobraźni. Świetlicowe gry i zabawy związane z kontynentem amerykańskim

Str. 19-20

Zabawy na szóstkę

Urszula Parysz

Niekiedy wystarczy kartka papieru, ołówek i głowa pełna pomysłów, by przegonić nudę i sprowokować dzieci do intensywnego myślenia. Prezentowane zabawy mają przede wszystkim rozbudzić wyobraźnię i pomysłowość dzieci. Prowadzący zaś ma być katalizatorem wszystkich działań podejmowanych przez uczniów.

Z wizytą na obcym lądzie. Zabawy grupowe

Str. 21-22

Zabawy na szóstkę

Beata Krasówka

Nadrzędną funkcją świetlicy szkolnej jest opieka i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Poza działalnością opiekuńczą i wychowawczą świetlica na terenie szkoły prowadzi działania dydaktyczne, mające aktywizować uczniów i wspomagać ich rozwój.

Zabawy z halitem i piaskiem

Str. 22

Zrób to z nami

Katarzyna Wójkiewicz-Huszcza

Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, na których żyje niewiele roślin lub są ich całkowicie pozbawione. Rejony te nazywa się pustyniami i czasami spotyka się na nich fascynujące gatunki zwierząt i roślin.

Moje spotkania z przyrodą. Zajęcia przyrodnicze w świetlicy

Str. 23-24

Warsztat pracy

Agnieszka Radomyska

Podczas zajęć świetlicowych warto wykorzystać dziecięcą ciekawość świata, organizując zabawy i ćwiczenia przyrodnicze. Pozwalają one dzieciom poszerzyć wiedzę, rozwinąć ich umiejętności i zdolności. Mogą stać się dobrym wstępem do osiągnięcia sukcesu w naukach przyrodniczych w dalszym okresie kształcenia. Są znakomitym sposobem na wzbudzenie w dzieciach ciekawości poznawania świata.

Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej

Str. 25-26

Kalendarium

Beata Krasówka

Część pierwszą opublikowano w numerze 2/2014 "Świetlicy w Szkole".

Amerykańska przyroda w dzikich akwarelach. Malarstwo Deana Crusera w świetlicy

Str. 28-29

Zrób to z nami

Joanna Hoffmann

Malowanie akwarelami to technika bardzo popularna i lubiana w świetlicy. Niestety nie zalicza się do najłatwiejszych. Akwarele są często wykorzystywane przez pejzażystów i portrecistów, gdyż pozwalają uzyskać niezwykłe efekty świetlistości, delikatności, rozmycia konturów, pomagają uchwycić ulotność zjawisk przyrody i subtelną grę światła.

Dżungla amazońska

Str. 29

Zrób to z nami

Aleksandra Kobylarz

Drzewa rosnące w dżungli amazońskiej stanowią 25% drzew porastających naszą planetę. Żyje tu około 2/3 wszystkich gatunków zwierząt i roślin - 40 000 gatunków roślin, 3000 ryb, 1294 ptaków, 427 ssaków i tyle samo gatunków płazów, 378 gadów oraz 150 gatunków motyli. Na podstawie obserwacji ściółki oszacowano, że na jednym metrze kwadratowym istnieje blisko 50 gatunków mrówek.

„Nielegalni emigranci” z Kanady

Str. 31

Zrób to z nami

Jadwiga Bibrzycka

We wrześniu w Kanadzie rozpoczyna się jedna z najciekawszych migracji w świecie przyrody. Co roku miliony motyli (monarchów) pokonują ponad cztery tysiące kilometrów znad kanadyjskich Wielkich Jezior do cieplejszego Meksyku. Monarcha to jedyny migrujący gatunek wśród owadów. Motyle te żyją tylko 3-4 tygodnie. W trakcie ich podróży mija pięć pokoleń, a każde z nich wyposażone jest w gatunkową pamięć o kierunku przelotu i celu wędrówki.

Top