Objętość: 32 strony | Cena: 14 zł | ISSN: 1897-9890 | Kod produktu: S1501

Spis treści

Polska moda ludowa czyli nasza narodowa szafa

Str. 6-7

Dzielimy się wiedzą

Agnieszka Radomyska

Edukacja regionalna sprzyja kształtowaniu wartości etycznych i patriotycznych. Pozwala podnieść poziom edukacji kulturalnej poprzez możliwość poznania własnego dziedzictwa kulturowego. Jest źródłem wiedzy o najbliższej okolicy - jej zabytkach, folklorze, walorach turystycznych oraz o specyfice ludzi ją zamieszkujących. Dając możliwość zapoznania się ze sposobem życia i zwyczajami różnych ludzi, nieraz o odmiennej kulturze, sprzyja rozwijaniu tolerancji i otwartości wobec innych. Ponadto poznawanie dziedzictwa kulturalnego regionu może stanowić inspirację do działań artystycznych i nadawać im głębszy sens.

Zatrzymać czas - haft krakowski

Str. 8-9

Dzielimy się wiedzą

Agnieszka Giepart

Haftowanie ma długoletnią tradycję - jest jednym z najstarszych sposobów dekorowania tkanin. Była to niegdyś ceniona technika, którą zdobiono stroje. W Polsce haft rozwijał się na dworach, gdzie wyszywano szaty dworskie, kościelne oraz tkaniny dekoracyjne. Ozdobione haftem przedmioty były niezwykle kosztowne. Na wyszywane stroje stać było tylko najbogatszych.

Biała dama ze Strzelec Opolskich

Str. 10

Scenariusze

Katarzyna Gurbierz

Alicja Jadach

Agnieszka Wołyniec-Romańska

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Legenda o Skarbniku

Str. 13-14

Scenariusze

Magdalena Czop

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Podróż po śląskich dróżkach

Str. 15-17

Scenariusze

Beata Godyla

Marta Rydzewska

Propozycja regionalnych zajęć świetlicowych. Edukacja regionalna jest integralnym i ważnym elementem w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Zainteresowanie uczniów "małą ojczyzną" pomaa rozbudzić w nich poczucie przynależności do środowiska lokalnego, w którym żyją. Znajomość tradycji, gwary, charakterystycznego stroju regionalnego, zabytków i wyjątkowych elementów krajobrazu pozwala wychowankom zaangażować się w funkcjonowanie najbliższego środowiska, a jednocześnie ułatwia im odkrycie własnego miejsca w świecie.

O czym szeptały iskierki

Str. 18

Scenariusze

Dorota Serwacka

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Wędrówki z Jankiem Długoszem. Śladami księżnej Daisy

Str. 19-22

Scenariusze

Joanna Hoffmann

Scenariusz imprezy świetlicowej.

Szczodre wieczory w śląskim domu

Str. 23-24

Scenariusze

Jadwiga Bibrzycka

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Sztuka włókna - pleciona bransoletka

Str. 25-26

Scenariusze

Anna Sromek

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Siedem legend małopolskich

Str. 27-28

Scenariusze

Katarzyna Niedziółka

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Spotkanie ze Smokiem Wawelskim

Str. 29-30

Scenariusze

Renata Zielińska

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Opolskie zoo

Str. 31

Scenariusze

Katarzyna Gurbierz

Alicja Jadach

Agnieszka Wołyniec-Romańska

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Pszczyńskie żubry w plastyce

Str. 32

Zrób to z nami

Beata Godyla

Marta Rydzewska

Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku w Pszczynie to jedna z ciekawszych atrakcji, którą można podziwiać na ziemi śląskiej. Zwiedzanie zagrody to niepowtarzalna lekcja przyrodnicza nie tylko dla dzieci, ale również dorosłych opiekunów. Spacerując po zagrodzie, można poznać żubrzą rodzinę, a także zaobserwować zachowania jej członków.

Top