Temat numeru:

Grzegorz Kasdepke

Twórczość Grzegorza Kasdepke charakteryzuje się niezwykłym zrozumieniem psychiki dziecka i ciepłym humorem. Bohaterowie jego książek zawojowali nie tylko domowe biblioteczki, ale i szkolne podręczniki. Kuba i Buba, detektyw Pozytywka, Kacper oraz jego niefrasobliwy tata – to tylko niektóre z opisanych przez autora postaci.

Objętość: 32 strony | Cena: 15,50 zł | ISSN: 1897-9890 | Kod produktu: S1705

Spis treści

Świetlicowy organizer

Str. 4

Warsztat pracy

Joanna Hoffmann

Świetlicowy organizer

Organizer tygodnia. Świat w oczach detektywa według twórczości Grzegorza Kasdepke. Pomysły na zajęcia umysłowe i manualne, gry i zabawy ruchowe, muzyczne i teatralne.

Grzegorz Kasdepke i jego książki dla dzieci

Str. 5

Warsztat pracy

Elżbieta Trojan

Grzegorz Kasdepke i jego książki dla dzieci

Twórczość Grzegorza Kasdepke to historie pełne niezwykłości i ciepłego humoru, pisane z wyjątkowym zrozumieniem psychiki dziecka. Mali czytelnicy z zapałem słuchają i czytają opowiadania o prześmiesznym detektywie Pozytywce i o wielu innych ciekawych postaciach.

Na tropie wielkiej zagadki

Str. 6-7

Scenariusze

Paulina Cysak

Na tropie wielkiej zagadki

Scenariusz zajęć świetlicowych promujących profilaktykę zdrowia, budowanie więzi oraz integracji w grupie. Nauczyciel czyta dzieciom opowiadanie Grzegorza Kasdepke „Zagadka dziewiąta: uwaga na owoce”. Dzieci starają się odpowiedzieć na pytanie, znajdujące się pod tekstem.

I ja mam talent

Str. 7

Zrób to z nami

Joanna Hoffmann

I ja mam talent

Wyjaśniamy dzieciom, że każdy ma jakiś ukryty talent, który należy rozwijać. Żeby jednak nasza praca przyniosła efekty, trzeba czasami mieć w sobie wiele siły i samozaparcia. Przedstawiamy im baletnicę jako przykład, że tylko ciężką i  wytężoną pracą można coś osiągnąć. 

Każdy może zostać detektywem

Str. 8-9

Scenariusze

Małgorzata Namsołek

Każdy może zostać detektywem

Scenariusz zajęć świetlicowych promujących rozbudzanie zainteresowań twórczych i czytelniczych u dzieci. Prowadzący prezentuje dzieciom zestaw książek autorstwa Grzegorza Kasdepke. Opowiada im, że na zajęciach poznają pewien szczególny zawód. Żeby go rozpoznać, dzieci muszą przejść labirynt i odczytać hasło („detektyw”).

Być jak detektyw Pozytywka

Str. 10-11

Scenariusze

Hanna Goik

Być jak detektyw Pozytywka

Scenariusz zajęć świetlicowych, które mają na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, upowszechnianie twórczości Grzegorza Kasdepke oraz rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia. Prowadzący zaprasza dzieci do koła i prosi, aby każdy wymówił swoje imię i  dodał do niego jakiś ruch lub gest, który będzie jego znakiem charakterystycznym. Uczestnicy kolejno się przedstawiają, a wszyscy powtarzają ich imiona i gesty.

Wyjaśniamy powiedzenie „spiec raka”

Str. 11

Zrób to z nami

Joanna Hoffmann

Wyjaśniamy powiedzenie „spiec raka”

Zajęcia rozpoczynamy od zaprezentowania dzieciom tekstu Grzegorza Kasdepke Spiec raka. Wyjaśniamy, że ludzie często rumienią się pod wpływem emocji, stresu, wiatru czy zmian temperatury – nie-które zaburzenia są związane z nadpobudliwością układu nerwowego.

Zagadkowy świat jesiennej przyrody

Str. 12-13

Zrób to z nami

Lesława Dziedzic

Klaudia Pacławska

Zagadkowy świat jesiennej przyrody

Garść pomysłów na prace plastyczne związane z jesienną przyrodą.

Dobre maniery każdego dnia

Str. 14-15

Scenariusze

Paulina Cysak

Dobre maniery każdego dnia

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu poznanie swoich mocnych i słabych stron. Uczeń po zajęciach wie, jak ważna jest kultura osobista i znajomość dobrych manier; rozumie, w jakim stopniu znajomość zasad savoir-vivre pomaga nam w wielu sytuacjach; kształtuje umiejętność oceny własnego zachowania oraz zachowania innych; potrafi być odpowiedzialny za to, co robi.

Kiedy widzimy jak przez mgłę?

Str. 15

Zrób to z nami

Joanna Hoffmann

Kiedy widzimy jak przez mgłę?

Przedstawiamy dzieciom tekst Grzegorza Kasdepke Widzieć jak przez mgłę. Wyjaśniamy im sens powiedzenia. Proponujemy narysowanie pastelami drzew delikatnie zamglonych. Żeby praca nie była smutna, drzewo rysujemy we wszystkich kolorach tęczy. Na koniec tło delikatnie pokrywamy mgłą.

Gry i zabawy teambuildingowe w świetlicy

Str. 16-18

Zabawy na szóstkę

Monika Kulka

Gry i zabawy teambuildingowe w świetlicy

Team building (ang. „budowanie zespołu”) – formy integracji grupy sprawiające, że poszczególni jej członkowie wzajemnie poznają siebie i swoje mocne oraz słabe strony, definiują nawzajem role zespołowe lub uczą współpracy w swoim zespole.

Wielu ludzi myli pojęcie team building ze słowem integracja. Z pewnością mają one wspólny mianownik. Integracja jest bardziej ogólnym zjawiskiem, mającym na celu nawiązanie relacji pomiędzy osobami, które się jeszcze nie znają, natomiast team building to zorganizowane i  przemyślane zajęcia, prowadzone przez wychowawcę dla sztucznie utworzonych grup, na przykład dzieci w świetlicy szkolnej.

Jak sama nazwa wskazuje, team building nastawiony jest na budowanie zespołu i  pogłębianie wzajemnych relacji. Zajęcia mają formę gier i zabaw, które powinny angażować wszystkich uczestników i stawiać ich przed problemami, które wspólnie muszą rozwiązać. Często stosowane ćwiczenia wykraczają poza strefę komfortu, dzięki czemu grupa ma możliwość poznać się w sytuacjach niecodziennych.

Zrozumieć powiedzenia

Str. 19

Scenariusze

Beata Krasówka

Zrozumieć powiedzenia

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu poznanie powiedzeń używanych w języku polskim oraz zapoznanie się ze znaczeniem związków frazeologicznych. Prowadzący wyznacza spośród uczestników Babę Jagę. Stoi ona tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał zatrzymać się w bezruchu, wraca na start. Kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce.

W indiańskiej wiosce

Str. 20-21

Scenariusze

Paulina Cysak

W indiańskiej wiosce

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu  budowanie więzi i integracji w grupie oraz kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie. Prowadzący wita wszystkich przybyłych Indian, wymawiając kolejne formuły i tym samym zaprasza dzieci do wspólnej zabawy w indiańskiej wiosce:

Strach ma wielkie oczy

Str. 21

Zrób to z nami

Joanna Hoffmann

Strach ma wielkie oczy

Zajęcia rozpoczynamy od przeczytania dzieciom tekstu Grzegorza Kasdepke Strach ma wielkie oczy. Wyjaśniamy im to powiedzenie. Po zakończeniu pogadanki proponujemy dzieciom wykonanie pracy plastycznej – sowy. Opowiadamy im, że jest to ptak, który często wzbudza w nas lęk. Jest to jednak podyktowane tym, że mało wiemy o nocnym życiu sów.

„Zawsze w dobrym tonie” – nauka kulturalnego zachowania się na co dzień

Str. 22-23

Zrób to z nami

Magdalena Musiał

„Zawsze w dobrym tonie” – nauka kulturalnego zachowania się na co dzień

Scenariusz zajęć świetlicowych wdrażających wychowanków do kulturalnego zachowania na co dzień. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z  języka francuskiego, savoir znaczy wiedzieć, vivre – żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia, znajomość obyczajów i  form towarzyskich, reguł grzeczności, a  także jako umiejętność postępowania w  życiu i  radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Co się stało z ubraniem pana Mietka?

Str. 24-25

Scenariusze

Joanna Hoffmann

Co się stało z ubraniem pana Mietka?

Scenariusz zajęć świetlicowych, dzięki którym wychowanek uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela; umie odpowiedzieć na pytania związane z tematem zajęć;  potrafi uzasadnić znaczenie troski o zdrowie; uczestniczy w zorganizowanej zabawie; potrafi ułożyć piramidę żywieniową.

Czy mogę zostać detektywem?

Str. 26-27

Zabawy na szóstkę

Ewa Szczepanek

Czy mogę zostać detektywem?

Sprawne działanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego jest potrzebne dziecku do sprawnego rozwoju mowy oraz doskonalenia trudnych procesów czytania i  pisania. Doskonalenie percepcji wzrokowej odbywa się przez doświadczenie, z  tego powodu można „przemycać” do zabawy z  dzieckiem takie aktywności, które sprzyjają doskonaleniu postrzegania wzrokowego. W  świetlicy możemy przeprowadzić wiele takich zabaw. Przedstawiam kilka, po rozwiązaniu których dzieci mogą uzyskać odznakę detektywa.

Zaproszenie Pisupisu.pl

Str. 32

Zrób to z nami

Zaproszenie Pisupisu.pl

Pisupisu.pl – strona dla najmłodszych i starszych dzieci, która zaprasza do nauki przez zabawę. Można nauczyć się pisać na klawiaturze, utrwalić ortografię. Dla najmłodszych odwiedzających stronę to okazja do poznania literek i nowych słów. Starsze dzieci mogą usprawniać pisanie korzystając z przygotowanych w tym celu zabaw. Portal podzielony jest na kategorie wiekowe: przedszkole oraz klasy od 1 do 5.

Top