Objętość: 32 strony | Cena: 14 zł | ISSN: 1897-9890 | Kod produktu: S1504

Spis treści

W świetlicy nigdy się nie nudzimy. Gry i zabawy na każdy dzień roku szkolnego

Str. 3-6

Warsztat pracy

Joanna Hoffmann

Gry i zabawy na wszystkie dni września

Ciekawie po lekcjach, czyli promocja świetlic szkolnych w województwie śląskim

Str. 7-8

Warsztat pracy

Joanna Hoffmann

„Szkoła ciekawa i bezpieczna – nie tylko na lekcjach” – pod takim hasłem Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty ogłosili kampanię, która była realizowana w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w obszarze Bezpieczeństwo w szkole, w okresie od lutego do czerwca 2015 roku

Wędrówka piekarczyka

Str. 9-10

Zabawy na szóstkę

Katarzyna Stępczyńska

Wycieczka po Elblągu, zapoznanie uczniów z historią Elbląga

Schrupać by rzepkę! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa?

Str. 11-12

Książki - to lubię!

Otylia Kocik

Scenariusz zajęć realizowanych w ramach projektu edukacyjnego dla przedszkolnej grupy świetlicowej Apetyt na czytanie i nie tylko, czyli jak zdrowo zaspokoić apetyt brzuszka i serduszka!, którego harmonogram i główne założenia opisano w numerze 2/2015 „Świetlicy w Szkole”

Bociania Ostoja Warmińska. Cz. II

Str. 13-16

Scenariusze

Beata Godyla

Marta Rydzewska

Scenriusz zajęć świetlicowych, poświęconych bocianom

Spacer po Podlasiu. Cykl zajęć świetlicowych

Str. 17-20

Scenariusze

Magdalena Musiał

Monika Ustyniuk

Dzień I. Tropem Podlasia

Dzień II. Tropem księcia Gedymina

Dzień III Tropem bociana

Puszcza Białowieska w kwiatach. Scenariusz zajęć świetlicowych

Str. 21-22

Scenariusze

Aleksandra Janus-Holka

Cel główny: poznanie podstawowych wiadomości na temat Puszczy Białowieskiej.


Cele szczegółowe.
Wychowanek:
 - wie, gdzie znajduje się Puszcza Białowieska;
  - potrafi wskazać różne rodzaje roślin i zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską;

- potrafi dokonać ogólnej charakterystyki omawianego regionu;
 - powiększa swoją wiedzę na temat ojczyzny i jej bogactw przyrodniczych;
- wypowiada się pełnymi zdaniami;
 - kształtuje umiejętności manualne;
 - poprzez pracę metodą origami kształtuje cierpliwość i systematyczność;
  - integruje się z grupą świetlicową;
  - kształtuje umiejętność aktywnego słuchania

Olsztyn – wrota Warmii i Mazur. Scenariusz zajęć świetlicowych

Str. 23-24

Scenariusze

Dorota Serwacka

Cel zajęć: poznanie Olsztyna i jego okolic

Nad jeziorem

Str. 24

Zrób to z nami

Renata Gepfert

Wykonanie kompozycji - żaglówka na jeziorze.

Dziki Zachód w Mrągowie. Scenariusz zajęć świetlicowych

Str. 25-26

Scenariusze

Joanna Staszewska

Cel główny:
 - integracja dzieci poprzez stworzenie warunków do wspólnych przeżyć;
 - pobudzanie dziecięcej aktywności;
 - poznanie Mrągowa.

Na łące. Zrób to z nami

Str. 26

Zrób to z nami

Renata Gepfert

PRaca platyczna

Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Semestr II

Str. 27-28

Kalendarium

Damian Stanisławski

Lidia Dolatowska

Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Semestr II

Szczegółowy plan pracy

Szlakiem Kanału Elbląskiego – to trzeba zobaczyć. Scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci z klas 2–4 szkoły podstawowej

Str. 29-31

Scenariusze

Ewa Mienicka

Zajęcia na temat szlaku żeglownego na Warmii i Mazurach

Top