Temat numeru:

Europa

Objętość: 32 strony | Cena: 13 zł | ISSN: 1897-9890 | Kod produktu: S1401

Spis treści

W krainie origami

Str. 2

Zrób to z nami

Ewelina Jońca

Origami to sztuka wykonywania misternych składanek z papieru. Za jej ojczyznę uważa się Japonię, chociaż narodziła się w Chinach. Klasyczne prace origami wykonywane są z kwadratowego arkusza papieru, którego nie należy ciąć, kleić lub dodatkowo ozdabiać. Przestrzenne figury powstają wyłącznie poprzez odpowiednie składanie papieru.

Wspólna podróż po Europie

Str. 3-4

Dzielimy się wiedzą

Elżbieta Trojan

Edukacja europejska. Bibliografia w wyborze.

Świetlica szkolna szansą do wykorzystania

Str. 5-7

Dzielimy się wiedzą

Joanna Hoffmann

Stare książki mają wielką wartość ze względu na ich wyjątkowość. Są trudno dostępne - nie można ich spotkać w bibliotekach, bo zostały wydane w ubiegłych wiekach lub ich nakład był niewielki. Stare książki są niezwykłe również dlatego, że znajdują się w nich przemyślenia osób, które żyły w innych czasach, inaczej postrzegały świat. To inne spojrzenie może być dla współczesnego czytelnika bardzo twórcze - może stać się na przykład źródłem nowych pomysłów.

Wymarzona wakacyjna podróż

Str. 8

Zrób to z nami

Beata Krasówka

Wspomnienia z konkursu plastycznego.

Podróż do Włoch

Str. 9-10

Scenariusze

Agnieszka Gromelska

Renata Żukowska

Scenariusz zajęć świetlicowych.

ABC o Europie

Str. 11-13

Scenariusze

Małgorzata Gawlik

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Już wkrótce wakacje!

Str. 14

Scenariusze

Stanisława Podleśny

Scenariusz zajęć świetlicowych.

Let's meet the European Union! Poznajemy Unię Europejską

Str. 15

Scenariusze

Justyna Kotajny

Scenariusz zajęć świetlicowych z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.

Europejskie świętowanie

Str. 17-19

Programy

Iwona Hincman

Ewa Zbieska

Program zajęć świetlicowych.

Program przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej. Jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego i może być realizowany podczas zajęć świetlicowych cyklicznie, co roku w miesiącach od listopada do czerwca. Realizacja zawartych w programie treści została dostosowana do warunków i możliwości świetlicy.

Wędrówka po Hiszpanii

Str. 19

Zrób to z nami

Anna Dudziewicz

Podczas zajęć świetlicowych można przybliżyć dzieciom Hiszpanię poprzez przedstawienie najważniejszych ciekawostek oraz wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do charakterystycznych dla tego kraju elementów.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej w szkole podstawowej

Str. 20-22

Kalendarium

Ewa Krysińska

Semestr II.

Plan na semestr I opublikowano w numerze 6/2013 "Świetlicy w Szkole".

Serce dla mamy

Str. 22

Zrób to z nami

Beata Krasówka

Prezent z puzzli.

Czas na wielką wyprawę! Płyniemy morzami i rzekami przez Europę.

Str. 23-25

Zabawy na szóstkę

Bogdan Grabiec

Zabawy towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Są rodzajem aktywności o dużych walorach kształtująco-wychowawczych oraz znakomitą formą kontaktu dziecka ze zjawiskami kulturowymi i społecznymi. Ułatwiają mu wchodzenie w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i przekształcanie jej do własnych potrzeb. Sprzyjają przyjacielskim kontaktom, tworzą klimat zaufania i szacunku do rówieśników. Doświadczenie zdobyte podczas zabaw jest wykorzystywane w procesie uczenia się.

Eurolandia

Str. 26-27

Zabawy na szóstkę

Beata Godyla

Marta Rydzewska

Świetlicowy turniej wiedzy o Europie. Postanowiłyśmy zorganizować dla dzieci i nauczycieli z mysłowickich świetlic Eurlandię, zabawę o krajach naszego kontynentu. Poszczególni nauczyciele wylosowali dla swoich grup państwo, które zespoły miały reprezentować podczas zabawy. Pewnego dnia stołówka szkolna zamieniła się w... Europę.

Przez zabawę do Europy

Str. 28-30

Zabawy na szóstkę

Beata Krasówka

Zajęcia dla dwóch grup wiekowych.

W ramach zajęć świetlicowych poświęconych Europie warto zamiast klasycznej prezentacji lub pogadanki zorganizować zabawę, podczas której dzieci, niejako mimochodem, poznają pdstawowe informacje o kontynencie i krajach europejskich.

Holenderskie wariacje kolorystyczne. Malarstwo Vincenta van Gogha w świetlicy

Str. 31

Zrób to z nami

Joanna Hoffmann

Poznawanie Europy w ramach zajęć świetlicowych nie powinno się ograniczać wyłącznie do podawania informacji o państwach, stolicach i zabytkach naszego kontynentu. Warto kształtować u dzieci ich przynależność kulturową, prezentując im dzieła sztuki należące do europejskiego dziedzictwa. Kontakt ze sztuką jest ważnym elementem edukacji wspomagającym rozwój estetyczny dzieci.

Wszyscy mieszkamy w Europie

Str. 32

Zrób to z nami

Ewelina Jońca

Jedną z najczęstszych form pracy z dzieckiem w świetlicy są zajęcia manualne. Odgrywają one ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność (taką jak rysowanie, malowanie, wycinanie czy modelowanie) rozwijają wrażliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą umiejętności wyrażania obserwowanych zjawisk.

Top