Wyszukiwanie Tematy
Świetliczaki zwiedzają świat. Program edukacji przyrodniczo-geograficznej
Zajęcia kształtują swobodny rozwój uczniów, zachęcają ich do poznawania świata. Spotkania mają formę zajęć umysłowych, zagadek, gier dydaktycznych, spacerów, wycieczek, doświadczeń praktycznych. Autorka opisuje cele programu. Materiał zawiera przykładowy konspekt zajęć oraz projekt cyklu tematycznego.
Rodzaj: Programy i projekty
Temat:  Przyroda
Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie
W Mikołowie jest 9 szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi jest największą z nich. Jakie cele i zadania procesu opiekuńczo - wychowawczego realizowane są w tej placówce przedstawia kierownik świetlicy.
Rodzaj: Prezentacje świetlic
Baza i wyposażenie świetlicy szkolnej
Na poziom pracy wychowawczej istotny wpływ mają warunki lokalowe. Prawidłowo urządzona sala do zajęć świetlicowych stwarza odpowiedni nastrój oraz uprzyjemnia pobyt dzieci na zajęciach. Dlatego nie jest obojętne, w jakich warunkach przebiega organizacja tych zajęć.
Rodzaj: Warsztat pracy

Wszystkich wyników: {{count}}