Plan pracy świetlicy szkolnej

– gotowe propozycje do pobrania

Rodzaj: Zestawienia
Temat:  Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy szkolnej jest zazwyczaj dość istotnym dokumentem dla pracy placówki, pozwalającym na zaplanowanie harmonogramu działań świetlicy szkolnej w całym półroczu.


Poniżej przedstawiamy listę wzorów planów pracy, które stanowią gotowy materiał. Wszystkie plany pochodzą z realnych świetlic i zostały napisane przez praktyków na potrzeby dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Można je pobrać i wykorzystać lub zainspirować się i zmienić pod swoje potrzeby oraz charakterystykę placówki.

Propozycje planów pracy są zróżnicowane tematycznie. Do każdego z nich dodatkowo można znaleźć w naszym serwisie gotowe materiały ułatwiające realizację. Wystarczy skorzystać z indeksu tematycznego i posłużyć się filtrami widocznymi na górze listy po wybraniu odpowiedniego tematu. Poszukując materiałów na bardziej szczegółowe zagadnienia można posłużyć się wyszukiwarką. Posiadamy w bazie 2000 sprawdzonych, gotowych materiałów dla świetlic.

Dla ciekawych świata

Trzy części planu pracy świetlicy szkolnej mającego na celu rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci i przybliżenie im odpowiedzi na nurtujące pytania. Wszystkie działania w poszczególnych miesiącach zostały oparte na tematach w formie popularnych dziecięcych pytań, takich jak: Dlaczego morze jest słone?, Dlaczego śnieg jest zimny?, Dlaczego samoloty mają skrzydła? i innych.

 1. Część 1
 2. Część 2
 3. Część 3

europa

Plan pracy świetlicy szkolnej podzielony na semestry, w którym poruszane zagadnienia mają na celu przybliżenie kultur kolejnych europejskich państw, rozbudzenia naturalnej ciekawości dzieci, motywowania do aktywności ruchowej i poszerzania wiedzy ogólnej dzieci.

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Tutaj znajdują się gotowe materiały na temat Europy i jej państw, które mogą zostać wykorzystane podczas realizacji planu.

Tutaj znajdują się kolejne inspiracje geograficzne.

miłośnicy przyrody

Plan pracy świetlicy szkolnej w czterech częściach, który ma na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci. W każdej części zostały wyszczególnione aktywności skoncentrowane na, między innymi, budzeniu szacunku do tradycji rodzinnego świętowania, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu w dzieciach postawy prospołecznej, rozwijaniu wrażliwości na piękno krajobrazu, nauce szacunku dla cudzej pracy, kształtowaniu postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt i wielu innych.

 1. Część 1
 2. Część 2
 3. Część 3
 4. Część 4

Tutaj znajdują się scenariusze zajęć o tematyce przyrodniczej, natomiast tutaj inspiracje do wykonania prac plastycznych z dziećmi, które mogą zostać wykorzystane do realizacji planu.

Całość materiałów o przyrodzie, w tym także propozycje gier i zabaw, można znaleźć tutaj.

Święta nietypowe

Dwuczęściowy plan pracy świetlicy szkolnej, który uwzględnia w proponowanych działaniach kalendarz świąt nietypowych, takich jak: Dzień Spadającego Liścia, Dzień Postaci z Bajek, Światowy Dzień Sportu czy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Zbiór gotowych propozycji scenariuszy zajęć, prac plastycznych, gier i zabawy inspirowanych nietypowymi świętami można znaleźć tutaj.

Tutaj znajduje się natomiast nasz świetlicowy kalendarz na cały rok szkolny z wyszczególnionymi świętami (również nietypowymi), rocznicami i wydarzeniami wraz z propozycjami materiałów do realizacji.

Z poezją za pan brat

Plan pracy świetlicy szkolnej oparty na zagadnieniach związanych z polską poezją dla dzieci. Wszystkie zaproponowane aktywności zostały zainspirowane twórczością polskich pisarzy i poetów: Danuty Wawiłow, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Grzegorza Kasdepke, Wandy Chotomskiej i Jana Brzechwy. Zajęcia mają na celu, między innymi, rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, wdrażanie do działań na rzecz zdrowia, wyrabianie umiejętności odbioru poezji oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

 1. Semestr I
 2. Semestr II

Poetyckie inspiracje, które mogą być przydatne do realizacji planu znajdują się tutaj.

Tutaj znajdziesz numery "Świetlicy w Szkole" poświęcone kolejnym polskim pisarzom i pisarkom ze scenariuszami zajęć i projektami plastycznymi:

 1. Numer o Wandzie Chotomskiej
 2. Numer o Julianie Tuwimie
 3. Numer o Dorocie Gellner
 4. Numer o Janie Brzechwie
 5. Numer o Grzegorzu Kasdepke
 6. Numer o Danucie Wawiłow

To tylko niektóre propozycje spośród 100 planów pracy świetlicy szkolnej, które posiadamy w naszej bazie. Wszystkie znajdziesz tutaj.

§ 9. 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) – § 11.

0 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
60 zł do końca roku szkolnego.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Rodzaj: Zestawienia
Plan pracy świetlicy
Więcej na temat: Plan pracy świetlicy
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Jestem bardzo zadowolona. Liczba pomysłów i scenariuszy jest ogromna. Zawsze korzystam z planów pracy.
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.
Świetlicę prenumerujemy od początku i nie wyobrażam sobie bez niej pracy. Świetne plany pracy i mnóstwo propozycji.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: