Aniołowie się radują

Scenariusz zajęć świetlicowych

Rodzaj: Scenariusze zajęć
Temat:  Boże Narodzenie

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu, między innymi: poszerzenie wiadomości o świętach Bożego Narodzenia i kształtowanie umiejętności samodoskonalenia – bycia lepszym.

Dzieci w ramach zajęć słuchają kolęd, bawią się w tearzyk, uczestniczą w grze "prawda-fałsz", rozwiązują tematyczne łamigłówki i biorą udział w zabawie ruchowej.

Długość materiału: 1,5 strony A4.


Cele ogólne: • poszerzenie wiadomości o świętach Bożego Narodzenia;

 • uświadamianie znaczenia świąt;

 • kształtowanie umiejętności samodoskonalenia – bycia lepszym;

 • wdrażanie do zgodnego współżycia w grupie;

 • pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych.


Cele operacyjne:
Wychowanek • rozumie znaczenie świąt bożonarodzeniowych;

 • zna tradycje bożonarodzeniowe;

 • łączy sylaby w wyrazy;

 • chętnie uczestniczy w zabawach;

 • śpiewa kolędy;

 • rozwiązuje łamigłówkę;

 • integruje się z innymi uczestnikami zajęć.


Metody pracy: • rozmowa kierowana;

 • zabawa;

 • pokaz scenki z wykorzystaniem paluszkowego teatru;

 • aktywizujące.


Formy pracy: • grupowa i zbiorowa.


Środki: • scenariusz sztuki pt. Zamiana;

 • odtwarzacz CD;

 • płyta z nagraniem kolęd;

 • rękawiczki i akcesoria do zabawy w teatrzyk;

 • kartki z łamigłówką.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Słuchanie kolędy Anioł pasterzom mówił – omówienie treści kolędy, radosnej nowiny, którą przyniósł anioł pasterzom.

Krótka rozmowa z dziećmi na temat zbliżających się świąt bożonarodzeniowych.

My również z wielką radością każdego roku oczekujemy tych świąt i przygotowujemy na to spotkanie nie tylko nasze mieszkania, ale także nasze serca, by mógł się w nich narodzić Jezus.

Jak przygotowujemy nasze domy na przyjście Jezusa?

W jaki sposób można przygotowywać swoje serce na spotkanie z Jezusem?

Część zasadnicza

Zabawa w teatrzyk

Prowadzący zaprasza dzieci do zabawy w paluszkowy teatrzyk (potrzebne rękawiczki czarna i...

Materiał uzyskasz od razu po wykupieniu dostępu.
Pochodzi z fachowego czasopisma dla świetlic.
Pełny materiał uzyskasz po wykupieniu dostępu.
6 zł Dostęp do materiału
W koszyku
Pełny dostęp
do serwisu
Sprawdź
20 zł miesięcznie.
1700 materiałów dla świetlic
Informacje
Rodzaj: Scenariusze zajęć
Autor: Marija Szewczyk
Więcej na temat: Boże Narodzenie
Pytania i odpowiedzi
{{row.question}}
{{row.answer}}
Opinie
Najbardziej cenię to, że wszystkie artykuły piszą nauczyciele świetlicy. Dzięki temu są przetestowane i używam ich bez większych zmian.
Od lat niezastąpiona pomoc. Kopalnia pomysłów, z których zawsze można skorzystać.
Dobrze, że jako środowisko mamy swoje czasopismo, na które zawsze mogę liczyć, gdy potrzebuję pomysłów i wsparcia.

Opinie pochodzą z anonimowej ankiety czytelników czasopisma „Świetlica w Szkole”.

Jakość gwarantują redakcje: